Rusiya Beynəlxalq Voleybol Federasiyasından 80 milyon dollar tələb edir