“Hədəfimiz hər iki yarışda bizə bəslənilən ümidləri doğrultmaqdır”