“Bu turnirlərdə yaxşı çıxış etməli və vətənə uğurla dönməliyik”