İlham Əliyev: "Azərbaycan apardığı siyasətə idman vasitəsilə əlavə töhfə verdi"