Ərəblər Fyuriyə Usiklə döyüşə görə pul təklif edəcək