Turun "5-liy"i: Kapitan 226 günlük həsrəti bitirdi, "dənizçilər" həsrəti bitirsə, çempionat dayanacaq?