"Rəqib 10 nəfərlə müdafiə olunurdusa, nə qədər qol epizodu yarada bilərik?" - Mutu