Qurban Qurbanov: "Səfərə çox böyük inamla və çəkinmədən gedirik".