Kenni Sayef: "Belə vəziyyətdə heç kim sənə kömək edə bilmir"