"Əli Qurbaninin zədəsi ağırdı və finaladək hazır olması ehtimalı çox azdı"