Böyük yolun başlanğıcı və ya Bizi yanıltma, "Neftçi"!